Steiner káže vodu a pije víno?
15. 03. 2021 / Leo Steiner
Aktualizováno 08/2021
Od 1.8.2021 na moji žádost byl úvazek na poradenství pro Ústecký kraj snížen z 0,5 na 0,2 (max. 8 hodin týdně). 


Prosím, nevěřte mi.

Ústecký kraj je opět v hlavních zprávách. Negativně. Tématem jsou poradenské smlouvy politiků.

Ačkoliv se tím netajím, jsem placeným poradcem politika náměstka Jiřího Řeháka. Jediným poradcem Spojenců pro kraj. Ačkoliv ráno bez problémů vstanu a mohu se zpříma podívat na sebe do zrcadla, tak mé svědomí a přesvědčení mi velí se „svléknout do naha“.

Jako poradce pracuji na základě dohody o pracovní činnosti s max. odměnou ve výši 40.000,- Kč (níže přílohy smlouva 1 a 2). Smlouva má nadprůměrnou hodinou sazbu (500,-Kč), ale to pro tuto práci je cena v daném čase a místě obvyklá. Mohu vykázat maximálně za měsíc 80 hodin, skutečně odvedená práce pro kraj v prvních třech měsících byla zásadně jiná. Práce bylo a dílem je násobně více. Zde ovšem připomenu, nevěřte.

Co daňový poplatník dostal za moji práci. Poradenství Jirkovi činilo nepatrnou část mé práce, podstatná část byla práce na konkrétních projektech.
1) Byl jsem garantem a vedoucím týmu, jehož úkolem bylo zásadně změnit dotační programy v oblasti kultury a památkové péče. Práce byla zaměřena na transparentnost přidělování krajských dotací. Věřte, že ještě v loňském roce tyto dotační tituly neobsahovala žádná standardní hodnotící kritéria a tudíž rozhodnutí nemohla být přezkoumatelná. Práce zabrala několik desítek hodin a výsledek již byl prezentován Výboru pro kulturu. Programy by měly být schváleny v dubnu na zastupitelstvu a sami  budete moci posoudit, zda ta práce stála za to. Za mne bych rád byl ještě razantnější a inovativnější. Snad příště.
2) Velkou část mého času samozřejmě s ohledem na moje znalosti a dovednosti téma dotačních programů. Zatím neúspěšně jsem snažil přesvědčit odpovědné o nutných změnách v této oblasti na kraji. Připomínkoval jsem nastavení Zásad o poskytování dotací ÚK, připravil jsem argumentační podklady pro změny organizační struktury Úřadu, které měly odstranit „dvouhlavé“ řízení této oblasti a nutnou, všude jinde obvyklou, specializaci této činnosti.
3) Spíše stovky hodin jsem věnoval velkému tématu našeho kraje. Transformaci kraje, která je nevyhnutelná a která má příležitost využít různé dotace, zejména z EU. Klidně ať se na mne předchozí vedení zlobí, ale v šuplíkách po nich nic v této věci nezbylo. Co zbylo, raději nebudu komentovat, byl bych neslušný. Po pravdě tato oblast bylo pro mne nová, tak mi trvalo se zorientovat. Ony ty programy jsou rovněž nové a teprve vznikají. Poslední týdny už ovšem první výstupy práce moji a našeho Spojeneckého týmu, který se rozšiřuje o další lidi bez rozlišení stranických dresů, jsou. Máme několik nápadů na strategické projekty (Inovativní finanční nástroj, grantová schémata na podporu rozvoje Krušných hor – UNESCO v oblasti cestovního ruchu a lázeňství (mimochodem v intenzivní spolupráci s Karlovarským kraje) nebo má oblíbená participace, která zde je úplně v plenkách. Musím sdělit, že situace není vůbec dobrá a pokud nebudou přijata některá opatření, která v týmu připravujeme, tak příležitost opět promarníme (obdobě jako v ROP Severozápad, OPVK či 18 ekomiliard). Poslední příležitost pro kraj.
4) Drobným dílem se věnuji programování, konkrétně připravujeme redesigne zatím neschválené Strategie kultury 2030, dopravní studii Národního parku ČS nebo aktuálně Plánu územní spravedlivé transformace.
5) Drobným dílem pomáhám vzniku a podpoře zajímavých projektů, jako je obnova žel. tratě Kozina, cyklostezska Ohře či při řešení zděděného záměru muzea Pragovek.
6) Jelikož mne baví čísla a ekonomie, tak jsem se intenzivně zabýval hospodaření kraje a to jak ve vztahu ke krajskému rozpočtu, tak různým dotačním příležitostem pro krajské projekty.

Nebudu Vás více zatěžovat, raději zde zveřejním všechny své odevzdané výkazy práce (viz. příloha výkazy 1 až 4) a slíbím, že budu nyní již zde zveřejňovat všechny své výkazy a budu při jejich vyplňování pečlivější.

Na závěr mi dovolte ještě jednu "veselou historku z natáčení", která po 14 dnech smutně skončila. Již před několika měsíci jsem nabízel dobrovolnickou činnost Krajské zdravotní. Odmítla. Na začátku března Rada Ústeckého kraje schválila záměr pomoci CzechInvestu s administrací dotačních programů COVID podnikatelům. Nabídnul jsem řediteli Úřadu dobrovolnickou pomoc (příloha dobrovolnická činnost 1 ). Podmínkou bylo, že musím mít s Úřadem pracovní smlouvu. Tu jsem přeci měl. Poradenskou. Takže jsem nastoupil na školení a začal zdarma administrovat žádosti. Minulý týden mi přišel mail z Úřadu, že tuto smlouvu nelze využít. Jelikož jsem trval, že chci pracovat zdarma (příloha dobrovolnická činnost 2), tak bylo navrženo, že mi tuto referentskou práci přidají do náplně práce poradce. Před hodinou mi ovšem volali z Úřadu, že to konzultovali s právníky. Řešení doplnění do náplně práce nelze. Tvrdí, že musí být uzavřená nová pracovní smlouva a ta nemůže být bezúplatná. Doporučili mi, ať nabídnu pomoc přímo CzechInvestu.

Jsem přesvědčený, že nikdo, vyjma novinářů, to až sem nedočetl. Výše uvedené není moji obhajobou, ale informování Vás, co se děje na kraji a snaha nastavit co nejvíce transparentní způsob informování a řízení. Samozřejmě jsem dnes krajskému úřadu napsal, že jim dávám souhlas s poskytnutím či zveřejněním  veškerých dat a informací v této poradenské kauze (příloha souhlas).

Nevěřte mi.arrow arrow
/