Leo Steinera na zastupitelstvu Ústeckého kraje ve věci vymáhání škod ROP SZ (7. 9. 2020)
07. 09. 2020 / Leo Steiner
Vážený pane hejtmane Bubeníčku, vážené zastupitelky, zastupitelé a hosté.

Omlouvám se předem, ale možná nedodržím časový limit. Dnes ovšem již vystupovat nebudu a rovněž mé informace jsou velmi závažné. Širokou veřejnost i orgány činné v trestním řízení zajímající.

Dovolte mi, abych v úvodu mého příspěvku poděkoval. Děkuji jmenovitě Radě Ústeckého kraje za zařazení tohoto bodu na dnešní jednání zastupitelstva a děkuji panu Foldynovi, který jako jediný z Vás oslovených zastupitelů reagoval na moji emailovou otevřenou výzvu.

Nyní ovšem k podstatnému. Nechtěl bych být dnes pane Bubeníčku ve Vaši kůži a k tomu Vaše poslední zastupitelstvo.

1. Nedivím se, že Ústecký kraj v rozporu se zákonem 106/1999, Zákonem o svobodném přístupu informací zcela ignoroval moji žádost ve věci informací vymáhání škod od viníku v kauze ROP Severozápad, za což dle tohoto zákona na něj byla podána mou osobou stížnost pro nečinnost.
2. Nedivím se, že pro veřejnost je 20 stran z 20 jediné přílohy – právního posudku k tomuto bodu programu začerněno. Důvodem není to, že se jedná o tajné informace, ale to, že jste vy pane Bubeníčku, vy sociální demokracie, komunisté, SPD a SPOZ sami sebe usvědčili, že v lepším případě jste neschopní nebo v horším kryjete pravomocně odsouzené, případně obžalovanou velkou organizovanou zločineckou skupinu, která směřuje v kauze ROP Severozápad k soudu.
3. Právní posudek, jehož zpracovatel se velmi snažil obhájit Vaše konání, přesněji nekonání, neuspěl. Nemohl uspět. Fakta a data jsou nesporná.
4. „Černého Petra“ si ve vymáhání škod vytáhla pouze jediná společnost, vlastněná Ústeckým krajem, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Ta z miliardových škod splatila více jak 8 mil. Divadelní představení z názvem „Z jedné kapsy daňové poplatníka do druhé a tím končíme“. To znamená Ústecký kraj vymohl od společnosti, kterou vlastní několik setin % prokazatelných škod, které Váš posudek zmiňuje.
5. Prokazatelné škody, tzv. projektové korekce v řádech stovek milionů se nevymáhaly a nyní jsou již více jak 3 roky promlčeny! Toto konstatuje právní posudek, který máte před sebou. Co nám, více jak 11 tisíci občanu - petentů prvního krajského referenda Platit musí viníci z roku 2014 pane Bubeníčku, Komínku, Kliko, Drlý a vlastně všichni zde přítomní zastupitelé odpovíte? Nevěděli jste?  Nebyl čas? Každý rok jsem Vás osobně na zastupitelstvu zde informoval, opakovaně jsem Vás všechny emailem k tomu vyzýval a varoval Vás před rizikem nevymáhání škod od viníků a jejich riziku promlčení.
6. Velká část škod byla způsobena úředníky kraje, ale ti můžou být v klidu. Vše již promlčeno, nikdo nic nevymáhal a jejich mnohamilionové škody nejsou na závadu zůstat ve svých funkcích? Dle právního posudku šance byla na vymožení škod malá, jelikož úředníci neměli ve své náplni práce uvedenou práci, kterou dělali. Proč? Kryjete se navzájem? Pane řediteli Zemaníku již jste po 12 letech předal hejtmanovi rezignační dopis a 25 mil. za úředníky, kteří vykonávali činnost, kterou neměli v náplni práce, zaplatil?
7. Dnes tu nesedí obžalovaná exhejtmanka Jana Vaňhová. Ta na mne společně se současnou ministryní spravedlnosti podala před 8 lety trestní oznámení za lži a šíření poplašné zprávy. Ve svém oznámení uváděli příklad projektu rekonstrukce silnice Louny – Ročov. Nyní je již nezvratné, že škoda, kterou zaplatili daňový poplatníci Ústeckého kraje v tomto projektu, činí více jak 64 mil.Kč. Neskutečnou pikantností je, že odpovědnou je společnost ROPRO, která měla sice anonymní akcionáře, ale ve skutečnost všichni věděli, včetně Vás, že byla založena a řízena obžalovanou organizovanou zločineckou skupinou za účelem "vytunelování" více jak 20 miliardového eurotunelu. Společnost ROPRO je od loňského roku zrušena. Co více, vymáhání škod dle Vaši nečinnosti je dávno promlčeno. 255 milionů škod způsobených touto společností platí pouze daňový poplatníci Ústeckého kraje. Jste součástí této organizované zločinecké skupiny, proto je kryjete?

Vážené zastupitelky a zastupitelé,

dnes budete se vyjadřovat k předloženému usnesení, za které děkuji. Zde ovšem několik poznámek.

1. V zákoně 129/2000, Zákoně o krajích je uvedeno v paragrafu 17, odstavce 6: „Kraj je povinen chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“
2. V návrhu usnesení je uvedena ovšem tato povinnost Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, „pokud se prokáže, že došlo ke vzniku škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného nároku Ústeckého kraje na náhradu škody.“
3. Výše uvedené usnesení významně zúžuje vymáhání škod, jelikož odkazuje pouze na prokázání protiprávního jednání, což každý zde z přítomných ví, že je neakceptovatelné a v rozporu nejenom se zákonem o krajích, ale i další legislativou či dobrými mravy. Když nyní pan Bubeníček praští mikrofonem a rozbije ho, tak trestný čin nespáchá, ale škodu kraj po něm bude jistě vymáhat. Jsem přesvědčen, že by ji pan Bubeníček uhradil. Proč ovšem tak nečiní v kauze škod Severozápad? Proč právě Vy pane Bubeníčku, mi takto již 8 let chybně argumentujete a škody aktivně nevymáháte?

Dílčí dobrou zprávou je, že Ústecký kraj se přihlásil v největší části kauzy ROP Severozápad jako poškozený a uplatňuje škodu více jak 133 mil. Kč. Zde se ovšem ptám. A co plošná 2 miliardové korekce, kterou téměř 600 mil platil Ústecký kraj?

Vážená Rado, hejtmane, vlastně budoucí Rado, hejtmane:
1. Zveřejněte neprodleně přílohu – právní posudek pro veřejnost, není v žádném zákonném režimu utajení, naopak je v zájmu veřejnosti, aby sama posoudila data a informace zde uvedené.
2. Vymáhejte škody i v případě nespáchání trestného činu, a to i v civilním řízení.
3. Vyzvěte současného ředitele Krajského úřadu pana Milana Zemaníka k rezignaci či přijměte ho k odpovědnosti za nevymáhání škod od úředníků či nemožnosti je vymáhat díky jeho velmi nekvalitní práci.
4. Vážený hejtmane Bubeníčku, Rado rezignujte na své funkce, omluvte se občanům tohoto kraje a nahraďte škody, které jste od viníků nevymáhali. Všichni jsem chybující. Pokud tak neučiníte, přihlásíte se zcela jasně ke zločinecké organizované skupině, která nyní směřuje k soudu.

Mimochodem aktuálně s týmem právníků prověřujeme možnost řešení i trestně právní roviny Vaší alibistické nečinnosti ve vymáhání škod od viníků, což se v mnoha obdobných případech v Česku, již před soudem podařilo.

Pane Bubeníčku, možná někdy se osobně u kávy nebo piva potkáme a lecos si vyříkáme. Dnes ovšem takto musím končit. Škoda, že se nestalo, to co, co jsem zde před lety říkal. Kéž bych se mýlil. Nemýlil, bohužel pro občany Ústeckého kraje a Vaší.