O střetu zájmů, dotacích a dopingu (díl 2)
22. 04. 2020 / Leo Steiner
Valí se na nás ze sociálních sítí, z novin i z televize. Termín „střet zájmů” je prostě všude a ne náhodou se velmi často objevuje ve spojení s čerpáním dotací a premiérem Andrejem Babišem. O to víc překvapí, že spoustu lidí má jen matnou představu,co tento termín opravdu znamená. V jedné anketě dokonce vyšlo, že čtyři procenta dotázaných si myslí, že jde o sprosté slovo. Pojďme se tedy podívat, o co při takovém „střetu zájmů” jde a jak vypadá v praxi.

Pro názornost si pomůžeme jednoduchou sportovní terminologií: dotace jsou něco, čím je pro sportovce tzv. povolený doping. Povolený doping je například to, když hokejisté dostanou při drobném zranění obstřik, aby mohli pokračovat v zápase.S dotacemi je to podobné. Farmář dostane dotaci, aby mohl rozjet hospodářství,které je šetrné k přírodě. Mladý vynálezce dostane dotaci na testování léku,který pomůže mnoha lidem. Nezaměstnaná paní se může díky dotaci přihlásit do rekvalifikačního kurzu. Dotace jsou tedy povoleným dopingem, který ve výsledku pomáhá všem: můžeme si koupit potraviny bez chemie, máme k dispozici léky a paní dostane práci, což je prospěšné jak pro ni, tak pro ekonomiku.

Povolený doping má však velmi přísná pravidla. A to jak ve sportu, tak v případě dotačního dopingu. Tato pravidla je zapotřebí dodržovat a pečlivě hlídat. Pokud je někdo překračuje, jedná se o nezákonný doping, který narušuje spravedlivou a férovou soutěž. Opět si to přiblížíme na příkladu ze světa sportu: Představte si třeba, že reprezentační tým přijede na zápas okresního přeboru a ještě se vydává za juniorskou sestavu. Nebo že si sportovní rozhodčí může sázet na zápas, který sám píská. Zní to neuvěřitelně a podezřele? Tak teď pozor. Něco podobného se odehrává v České republice v oblasti dotací a říká se tomu „střet zájmů”.

Andrej Babiš je jeden z nejmocnějších a nejbohatších mužů v zemi, který se vydává za začínajícího chudého podnikatele a žádá o dotační doping. Tento doping je navíc placený z našich peněz. Ten samý Andrej Babiš také žádá o dotační doping z balíčku na inovaci technologií. Touto převratně novou technologií má být jeho výrobní linka na toustový chléb, která je jinde ve světě už zcela běžná. Andrej Babiš je předsedou vlády a zároveň největším příjemcem dotací v České republice. Žádá o dotační doping pro svůj prospěch a ještě se ohání tím, že dotace zařizuje pro nás. Střet zájmů jako z učebnice.

Co mají společného nedovolený sportovní a dotační doping? Jsou za hranicí pravidel, jsou protizákonné a jsou nemorální. Máme desítky tisíc úředníků, stovky policistů a desítky soudců, jejichž povinností je tento nedovolený dotační doping hlídat a zamezit mu. Pokud přistihnou někoho, kdo nedovoleně dopuje, musí ho nejen vyloučit ze hry, ale i tvrdě potrestat. Jenže to se u nás děje leckdy neděje.

A tak se Česko stalo v oblasti dotačního dopingu tím, čím je Rusko v dopingu sportovním. Ti, kteří měli nedovolený doping v Rusku hlídat a bránit mu, tento nedovolený doping naopak maskovali nebo dokonce podporovali. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Rusko je opakovaně vylučováno z největších sportovních soutěží a z ostudy má kabát. A bohužel to odnesli i slušní a poctiví sportovci.
Jak se k nedovolenému dotačnímu dopingu a ke „střetu zájmů” postavíme my? Budeme bránit naše nedovoleně dopující mocnáře? Budeme jen nečinně přihlížet? Demokraticky zvolený Andrej Babiš bude dál nedovoleně dopovat dotace a dál bude ve střetu zájmů. Velký účet k proplacení pak pošle nám všem občanům České republiky. Necháme to tak?Rozhodnout se musíme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Video výše uvedeného zde


PS: Poděkování Vojtěch Urbánek za pomoc s textem.