Kandidát na hejtmana Steiner: Komunisté v kraji aktivně přehlížejí minulé i současné zlodějiny
01. 09. 2016 / Leo Steiner
Nerozumím, proč komunisté neměli zájem vyházet korupční a zlodějské kostlivce a proč neposlouchali názory jiných, posteskl si opoziční zastupitel a lídr Leo Steiner. ,,Odvážní a skuteční patrioti prostě volí JsmePRO! Kraj 2016,“ říká. Představil nám také program hnutí s názvem „Devatero“, včetně toho, jak vylepšit prestiž kraje s největším počtem vyloučených lokalit v Česku. A poněkud z jiného úhlu pohledu se zamýšlí i nad tím, jak omezit korupci.

Hnutí PRO! Kraj tvoří nyní v krajském zastupitelstvu opozici. Jakého největšího pochybení se dopustilo vedení kraje v uplynulých čtyřech letech?
V úvodu je nutné napsat, že všichni děláme chyby. Rovněž ovšem platí, že jenom hlupák je opakuje. Největší chybou současného vedení je, že nenašlo odvahu pro uskutečnění tolik potřebné změny v kraji. Posunout kraj z minulého do současného století a region změnit z postiženého se špatnou image do kraje „čistého“, kde se dobře žije a na který jsme hrdi. Naopak komunisté spolu v koalici se sociální demokracií namočenou do korupce a klientelismu tvrdošíjně prosazovali zachování surovinového průmyslu a podporu velkomontoven na úkor malých místních firem a zemědělců.  Dá se říct, že komunisté aktivně přehlížejí minulé i současné zlodějiny při správě kraje.
Nerozumím, proč komunisté neměli zájem vyházet korupční a zlodějské kostlivce a proč pro mne z nepochopitelných důvodů neposlouchali názory jiných. Možná tento postoj vychází z podstaty této extremistické strany, která jiný názor nepřipouští. V případech jako je pořizování videozáznamu ze zastupitelstva, vymáhání škod po vinících při rozkrádání eurodotací nebo nedovolené veřejné podpory Krajské zdravotní se vedení kraje spolu se svoji pseudoopozicí urputně bránilo přijmout logické kroky, které jsme jako jediná nekoupená opozice navrhovali.  
Jak nyní vidíte vaše šance? Věříte, že obsadíte křesla v radě kraje?
Je to nepodstatné, jaká strana či hnutí bude ve vedení kraje. Pokud se někomu jinému podaří náš kraj přeměnit ze „strukturálně postiženého“ na atraktivní kraj s perspektivou příjemného žití, tak má naši podporu a my se můžeme věnovat své práci, rodinám a koníčkům. Bohužel současná situace mnohé z nás dovedla k tomu, že jsme se zvedli od televize, zahrádek, od manažerské práce či od dobročinných spolků a šli jsme s kůží na trh. Je důležité o změně pouze nemluvit, ale zkusit ji provést. Ostatně jedno z našich volebních hesel je Nemůžeme jinak, jsme PRO! Kraj. Jestli dostaneme dostatek důvěry, tak do toho dáme vše ze sebe, ze svého společenství, které je otevřené všem, pro které domov nekončí na prahu jejich bytu či domu.   
Do voleb jdete s mottem Chceme čistý kraj, kde se dobře žije a na který jsme hrdí. Máte jasno v tom, jak udělat kraj lepším místem k životu? Kde vidíte největší nedostatky?
Nejsme všeználkové, všeumělové nebo spasitelé, proto jsme například při tvorbě programu oslovili veřejnost s dotazem, co je trápí a jaké mají nápady na řešení. Bylo až neskutečné, že do aktivity „Však Vy víte“ se téměř tisíc lidí z kraje do tvorby programu aktivně zapojilo. Za to jim patří veliký dík. Náš program „Devatero“ je tudíž programem občanů tohoto kraje a ne pouze nějaké strany či obyvatel kraje, kteří tento kraj pouze obývají. Jsem si jistý, že v týmu máme dost profesionálů, kteří dokáží řídit změnu a kteří zároveň obstojí různým tlakům či nečestným lákadlům, které politika může přinášet.
Program „Devatero“ je na našich webových stránkách www.jsmeprokraj.cz. Tři klíčové priority jsou zdravotnictví, školství a obecně regionální rozvoj. Chceme zásadně změnit charakter Ústeckého kraje, aby spíše než těžaře lákal turisty, kteří přijedou za unikátní kombinací průmyslové historie, památek a nádherné přírody a kvalitních služeb místních podnikatelů. Má-li se kraj posunout dál, je třeba zásadních změn ve školství – musíme si „vychovat“ vlastní talenty, kteří se ve světě neztratí a třeba se zapojí do rozvoje svého domovského kraje. A že naše nemocnice, které jsou ukázkou osmdesátkového retra, potřebují změnu, vidí každý.

 
Jednou z priorit hnutí je školství. Na co je potřeba se zaměřit? Dobrá škola je základ dobrého života. Hodláme podporovat všechny stupně a typy vzdělávání, nejen dnes masivně podporované učňovské obory, jejichž absolventi často končí na úřadech práce. Chceme zavést v Sasku zcela běžné duální vzdělávání, tedy propojení učnů s regionálními firmami, které se podílejí na vzdělávání svých budoucích zaměstnanců. Ředitelé středních škol potřebují více samostatnosti a méně politického řízení, aby mohli efektivněji rozvíjet své školy nebo rozlišovat mezi jednotlivými učiteli v oblasti odměňování. Chceme změnit situaci v pedagogicko-psychologických poradnách, které jsou i v důsledku neodborného politického vedení naprosto paralyzovány a těžko plní svůj účel. Namísto rychlého odborného zásahu se tak žáci, jejich rodiče a učitelé dočkají třeba i půlroční čekací doby na standartní vyšetření. To se musí změnit, zvláště v kraji, kde je počet dětí a rodin s různými problémy nejspíš vyšší než jinde.
V programu se hnutí soustřeďuje i na Krajskou zdravotní, s jejímž řízením dlouhodobě nesouhlasíte. Co považujete za největší problém a jak ho chcete řešit?
Důvodem aktuální krizové situace ve zdravotnictví jsou tři základní věci. 1) Řízení této největší krajské firmy striktně politickým klíčem, které nemá obdoby. Vládní politici a pseudoopozice  sedí v královsky placené dozorčí radě, ale rovněž v představenstvu nebo dokonce ve výkonném  managementu. Tento klientelistický systém řízení nemá ve světě obdoby. 2) Krajská zdravotní je neohrabaný moloch, který vybrané firmy a osoby pravidelně zneužívají (v historii např. předražené přístroje, nyní např. špatně fungující informační systém) a na jehož řízení má monopol kraj. Města a obce nemají žádnou pravomoc a vliv, stejně jako odborná veřejnost. Našim cílem je tento moloch rozbít. 3) Prioritou musí být investice do lidí a to jak do personálu, tak do pacientů. V současné době se investuje do polystyrenu nebo předražených a nevyužívaných přístrojů a zdravotnický personál utíká. A pacienti dlouze čekají v neútulných „retročekárnách“ z minulého století   

 
Dopravní infrastruktura v kraji se rozvíjí jen velice pomalu, což má za následek i nezájem investorů a tím i nedostatek pracovních míst. Ústecký kraj má tak nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Jaké jsou vaše plány na řešení situace? Dopravní infrastruktura je důležitá, ale ne samospasitelná. Nemá cenu nyní brečet, že jsme díky násobně předraženým zakázkám opravili tak málo silnic nebo abychom tvrdošíjně trvali na výstavbě dálnice D8 ve variantně, kterou nejenom ekologové, ale zejména odborná veřejnost nedoporučovali. Proč taky chtít dražší a pomalejší dálnici, když může být levnější a rychlejší. Hlavním lékem na tuto situaci je nekrást a dělat transparentní výběrová řízení, do kterých se bude hlásit více firem a ne jen ty, jejichž manažeři se předem dohodli.
Pro nás je mnohem důležitější narovnat cesty mezi lidmi, různorodými uskupeními a třeba politiky, jejichž společnou ambicí by měla být přeměna kraje v  prosperující a atraktivní místo k žití.    
V kraji se nachází také nejvíce vyloučených lokalit a velké množství sociálních ubytoven, do nichž se stahují lidé z celé republiky. Je to podle vás důsledek toho, že kraj těmto lidem vyhovuje? A co s tím?
Dokud budeme usilovat o status quo, tzn. budeme krajem surovinového průmyslu a montoven, tak se nic nezmění. Budeme atraktivní pro nevzdělané lidi vyhýbající se práci, stěhující se za levným bydlením a zneužívajících sociální systém. Samozřejmě šanci a pomoc má dostat každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci. Kdo pomoci zneužívá, ten má být tvrdě postižen a rozhodně se nesmí mít stejně jako ten, kdo prací a jinou aktivitou přispívá k rozvoji regionu. Jen je třeba připomenout, že zneužívání státní podpory ve velkém se často dopouštějí provozovatelé ubytoven pro chudé a spekulanti s nájemním bydlením, kteří profitují právě na chudých lidech a decimují mnohá společenství vlastníků bytových jednotek. Ve spolupráci s městy chceme tento severočeský neduh vymýtit.
V posledních měsících hnutí řešilo potíže s názvem PRO! Kraj. Část původního uskupení, původní bílinská B10, se totiž loni na podzim odloučila a přejmenovala na ProKraj. Původní PRO! Kraj pak začal sbírat podpisy pro registraci názvu PRO! Ústecký kraj, značku si ale zaregistrovali na konci ledna lidé z Chomutova. Letos na jaře pak hnutí čelilo dvěma pokusům o krádež identity, kdy v Ústeckém kraji vznikly další dva subjekty se souslovím PRO kraj v názvu. Neobáváte se, že by voliči mohli při volbách strany zaměnit?
Důkazem „dobré“ značky je, že se objevují její plagiátoři. Je celkem jedno jestli se jedná o značku Adidas, Budvar nebo politické hnutí. Já osobně děkuji všem šibalům, kteří zneužili této značky s úmyslem nás poškodit nebo na značce parazitovat. Proč? Název je podstatný, ale mnohem důležitější jsou lidé pod touto značkou. Naší partu nás tato zkušenost nejenom že neporazila, ale naopak. Pěkně nás nakopla a já věřím, že i naše podporovatelé a voliče rovněž přiměje k větší aktivitě, která tyto parazity či lumpy pošle mimo hřiště. 
Proč by vám měli dát voliči přednost?
JsmePRO! Kraj se osvědčil jako jediná opravdová opozice v krajském zastupitelstvu. Radikální změnu, kterou Ústecký kraj potřebuje, ale z opozičních lavic nezařídíte. Když mezi letos kandidujícími uskupeními vyloučíte zloděje, politické podnikatele a korupčníky, komunisty a ultrapravicové populisty, možnosti výběru se radikálně zmenší. JsmePRO! Kraj má velkou výhodu – nehrajeme si na stranickou příslušnost, jde nám jen a pouze o realizaci vizí, které Ústecký kraj změní. A každý asi ví, že politik s vizemi je hodně vzácný úkaz. My vize máme, navíc zpřesněné anketou mezi téměř tisícovkou obyvatel kraje – a hlavně máme schopné a v praxi osvědčené kandidáty, kteří umí řídit změnu. Někteří z nás úspěšně vedou obce, města a to i ty velká.
Odvážní a skuteční patrioti prostě volí JsmePRO! Kraj 2016. :)

 
Veřejnosti jste znám jako aktivní bojovník s korupcí. S korupcí se snaží bojovat i zákonodárci. Máte pocit, že se podařilo míru korupce u nás snížit? O demokracii se musí „pečovat“. V pestrobarevném světě budou vždy lidé, kteří kradou, kteří budují klientelistický systém nebo kteří hrají na tóny strachu a závisti. Jsou zde ovšem i ti, kteří pomáhají, tvoří hodnoty a skutkem je brání.
Myslím, že aktuálně se podařilo vyrovnat pozice těchto světů. Je na nás, zda strach, závist, nenávist a zlodějiny opět vezmou do ruky žezlo, nebo zda v tomto nekonečné souboji se budeme snažit, aby náš kraj nebyl symbolem rozkrádání, korupce, prostituce či nevzdělanosti, ale naopak pomoci, radosti, víry a naděje.
JsmePRO! Kraj sdružuje lidi, kterým je masarykovské „nebát se a nekrást“ přirozeně vlastní.
Jaká účinná opatření podle vás Česko v boji s korupcí postrádá?
Nabízí se spousta různých opatření, od legislativních, procesních, represivních či propagačních. Ovšem existuje jedno jednoduché a přitom 100% účinné opatření. Tím je začít u sebe – být ve svém jednání na všech úrovních otevřený a transparentní. V případě kraje se například jedná o zveřejňování všech smluv a objednávek, faktur k nim, maximálně otevřená nejenom výběrová řízení, ale veškerá jednání, jako jsou třeba zápisy ze zasedání všech orgánů kraje či jeho organizací.     
Pokud ovšem půjdeme do úplného detailu, co je podstatné, aby skončilo to špatné, např. korupce, tak skončíme u svědomí každého z nás. Žádný zákon, voják či soudce nezastaví někoho před projevem nenávisti, závisti či jiného hříchu. Pokud každý z nás začne u sebe a bude dbát o čistotu duše a co nejlepší svědomí společnosti, tak se budeme mít výrazně lépe. A to jak jedinec, tak celá společnost. Takový stav, kdy bychom žili v „ráji“, ovšem nikdy v absolutní míře nenastane, ale ……… Doplňte si každý z vás.
Přeji vše dobré všem.