Leo Steiner
Adresa: Pražská 95, 440 01 Louny


Telefon: +420 774 125 700 (m)
Fax: +420 476 104 086
E-mail: leomost@volny.cz

Národnost: česká
Datum narození: 17. června 1971
Pracovní zkušenosti (současná)
Doba kontraktu 01/2005 - 01/2014
Název a sídlo 
zaměstnavatele Státní fond životního prostředí ČR
sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha , www.sfzp.cz
Oblast zájmu Implementace dotačních programů ČR a EU
Pracovní pozice/funkce Náměstek úseku ostatních programů
Popis práce a zodpovědnost Vrcholný management významné státní instituce jejímž cílem je kvalitativní a systémové zlepšování životního prostředí formou finanční podpory projektů zlepšující životní prostředí. Vedení cca 180 osob jejíž odpovědnost je úspěšná implementace dotačních programů EU (OP ŽP) a národních programů (Zelená úsporám) zejména v počáteční fázi projektové cyklu a na jeho konci.

Člen Řídícího a Monitorovacího výboru Zelená úsporám.
Reference
 Ing. Petr Valdman – ředitel Státního fondu životního prostředí


Pracovní zkušenosti (předchozí)
Doba kontraktu 01/2005 - 01/2014
Název a sídlo 
zaměstnavatele Oblastní charita Most
sídlo: Jilemnická 2457, 434 01 Most, www.charitamost.cz
Oblast zájmu Poskytování kvalitních sociálních služeb v regionu jako největší nezisková organizace
Pracovní pozice/funkce Výkonný ředitel, od 01/2004 člen Rady
Popis práce a zodpovědnost Management největší neziskové organizace v regionu, jak co do rozsahu služeb, počtu zaměstnanců ( 100 ), tak obratu. Odpovědnost za přípravu a následnou realizaci projektů ze sociální oblasti, podpořené z různých dotačních progamů, zejména z EU (SROP, OP RLZ, OP LZZ). Ve velké části těchto projektů v pozici projektového manažera. Manager dalších navazujích rozvojových projektů z předmětné oblasti: Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří (Phare CBC 2003) – selektivní mezinárodní database organizací ze sociální oblasti Euroregionu Krušnohoří ( www.socialniatlas.cz) Spoluzpracovatel Komunitního plánu sociálních služeb města Most (SROP) a vedoucí pracovní skupiny ( www.mesto-most.cz) Expert v mezinárodním projektu Suport (Equal), jehož cílem bylo zvýšení pracovní atraktivity žen jejich dalším podporovaným vzděláváním – vedoucí skupiny rodinných center (www.rra.cz)
Reference
 Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Oblastní charity Most (od 01/2007)
Ing. Bohumi Bocián, ředitel odboru v Regionální rozvojové agentuře Ústecjého kraje, vedoucí projektu Suport
Mgr. František Bína – ředitel Euroregionu Krušnohoří
Doba kontraktu 03/2012 - 05/2012
Název a sídlo 
zaměstnavatele Úřad regionální Rady regionu Severozápad
sídlo: Masarykova 3488, Ústí nad Labem, www.nuts2severozapad.cz
Oblast zájmu Implementace dotačních programů EU
Pracovní pozice/funkce Ředitel Odboru řízení program ROP SZ
Popis práce a zdopovědnost Vrcholný management významné regionální instituce jejímž cílem je implementace Regionálního operačního program Severozápad. Vedení cca 20 osob jejíž odpovědnost je úspěšná implementace dotačních programů EU (ROP SZ). Odpovědnost za využítí metodické nastavení program, jeho evaluaci a monitoring, včetně řešení nesrovnalostí.
Člen Monitorovacího výboru ROP SZ.
Reference Bc. Jana Havlicová – ředitelka
Doba kontraktu 04/2007 - 08/2010
Název a sídlo 
zaměstnavatele Státní fond životního prostředí ČR
sídlo: Kaplanova 1931/1, Praha , www.sfzp.cz
Oblast zájmu Implementace dotačních programů ČR a EU
Pracovní pozice/funkce Náměstek úseku projektové přípravy a kontroly
Popis práce a zdopovědnost Vrcholný management významné státní instituce jejímž cílem je kvalitativní a systémové zlepšování životního prostředí formou finanční podpory projektů zlepšující životní prostředí. Vedení cca 100 osob jejíž odpovědnost je úspěšná implementace dotačních programů EU (OPŽP) a národních programů (Zelená úsporám) zejména v počáteční fázi projektové cyklu a na jeho konci. Odpovědnost za využítí finančních prostředků z technické pomoci těchto projektu a ex-post kontroly podpořených projektů.
Člen Řídícího a Monitorovacího výboru Zelená úsporám.
Reference Ing. Arch. Petr Štěpánek, Ph.D. – ředitel Státního fondu životního prostředí
Doba kontraktu 02/2000 - 12/2004
Název a sídlo 
zaměstnavatele Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební, Ústí nad Labem, www.rra.cz
Oblast podnikání Koncepční rozvoj všech oblastí regionu stimulací jeho pozitivních stránek
Pracovní pozice/funkce Vedoucí Euro Info Centra CZ644 Most
Ředitel Odboru podporu podnikání (od 05/2002)
Popis práce a zodpovědnost Řízení samostatné odboru jehož cílem je podpora rozvoje podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji
Manager dalších navazujích rozvojových projektů z předmětné oblasti:
Strategie rozvoje průmyslu a MSP v ÚK (2002) – zadavatel Ústecký kraje
Database dotačních programů (2000-2004) – zadavatel MMR ČR (od 2004)
Strategie inovačního podnikání v ÚK (2003) – zadavatel Ústecký kraj
Projekt ISO – certifikace MSP (Phare 2000 RLZ)
Projekt Ženy podnikatelky (Phare 2003 RLZ)
Projekt Výstavy firem v Sasku (Phare FMP 2002 - DEK)
Reference
 Ing. Jan Kučera, generální ředitel Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

PhDr. Marie Pavlů, CSc, zástupce ředitele Centra pro regionální rozvoj
Doba kontraktu 03/2003 – 06/2008
Název a sídlo 
zaměstnavatele Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Oblast podnikání Vzdělávání
Pracovní pozice/funkce Lektor v předmětech regionální rozvoj, dotační management a projektový management
Reference Ing. Josef Švec – vedoucí střediska VŠFS v Mostě
Doba kontraktu 09/1999 – 01/2000
Název a sídlo 
zaměstnavatele Střední hotelová škola Most
Ježka, Most 434 01
Oblast podnikání Vzdělávání
Pracovní pozice/funkce Lektorská činnost v předmětech ekonomie,marketing a management
Doba kontraktu 09/1995 – 06/1999
Název a sídlo 
zaměstnavatele 9. a 17. Základní škola v Mostě
Oblast podnikání Vzdělávání
Pracovní pozice/funkce Učitel matematiky, fyziky, občanské nauky a tělesné výchovy


Neziskový sektor
Člen Rady Oblastní charity Most (www.charitamost.cz)
Člen Finančního výboru Zastupitelsva Ústeckého kraje
Člen a zakladatel Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, o.s. (www.kcr-most.cz)


Vzdělání
Délka vzdělávaní 1995 - 1996
Jméno a typ 
vzdělávací instituce Vysoká škola Báňská a technická univerzita Ostrava
Zaměření a typ 
studijního program Dálkové studium ekonomie řízení v oblasti surovin
Doba 1990 - 1995
Jméno a typ 
vzdělávací instituce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Zaměření a typ 
studijního program VŠ, magisterský
Pedagogika – katedra společenských věd a tělesné výchovy
Stáže: (Brusel, NATO) – 1992
Dosažená kvalifikace Mgr.
Délka vzdělávaní 1986 – 1990
Jméno a typ 
vzdělávací instituce Gymnázium v Chomutově
Zaměření a typ 
studijního program všeobecné středoškolské (zaměření na M, F, VT)
Dosažená kvalifikace maturita (M, ČJ, RJ, elektrotechnika)


Další dovednosti
Znalost jazyků
Angličtina certifikát Generel English Certificate (mírně pokročilý)
Ruština Maturitní zkouška, pasivní znalost
Slovenština Pasivní znalost
Počítačová gramotnost MS Office - MS Word, Excel, Power Point, Access, Outlook
Aktivní zájmy Charitativní činnost, občanská angažovanost, sport, četba, politika