Leo Steiner – umanutý lovec mafiánů a třeba hejtman kraje
Narodil jsem se v roce 1971 v Mostě, jsem ženatý, vychovávám tři děti. Posledních několik let žiji s rodinou v malebné obci Smolnice. Absolvoval jsem PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracoval jsem jako učitel, konzultant, úředník nebo manažer. Mám více jak patnáctiletou zkušenost s řízením sociálních, regionálních a environmentálních projektů v malé firmě, neziskovce nebo nyní ve velké státní instituci. Jsem v čele úspěšného hnutí JsmePRO! Kraj, jehož ambicí je spojit síly a prosadit vůli občanů, kteří chtějí žít v čistém kraji, na který jsou hrdí.

Proč kandiduji na hejtmana Ústeckého kraje
Politika a veřejný život mě zajímal odjakživa. V roce 1989 jsem byl jeden z iniciátorů stávky studentů na chomutovském gymnáziu a po více jak 20 letech jsem si řekl, že takto jsem si svůj domov nepředstavoval. Jelikož nevěřím na pomoc shora, ani zleva či zprava, tak jsem se rozhodl stejně jako mnohokrát předtím jít do této Výzvy po hlavě. Prý náš kraj a lidem v něm jsou ztracení a komunisté současní a minulý nebo jejich kmotři ho nikdy jako kořist nepustí. S vámi, odvahou a se svou umanutostí to ovšem aspoň zkusím.

Rozhodně v našem kraji JsemPRO!:
Pomoci si sami a nečekat na nějakého spasitele, však my na to máme.
S odvahou hledat SMART (chytrá) řešení, však se nám to vyplatí.
Ukončení krajských kmotrovských a korupčních praktik, však jsem již úspěšně začal.
Život do 4 let bez dluhů, však to zvládneme.
Chytré investice do lidí bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání či postavení, však v lidech je naše největší bohatství.
Rozbijme dopingem udržovaný politický monopol Krajské zdravotní, však vy ve městech nejlíp víte.
Zrušení současných hloupých dotací, však to půjde mnohem lépe bez nich.
Ukončení falešného finančního plánování za účelem politického a lobbistického „porcování medvěda“, však již jinde medvěda než v ZOO či přírodě nepotkáte.
Pro podporu nebo přesněji rovnost místních malých firmu, obcí či rodin, však neskutečná podpora velkých a cizích firem či klanů je dlouhá a drahá cesta do problémů.
Táhnout správným směrem za jeden provaz bez rozdílů dresů, však jsme se sami mnohokrát přesvědčili, že úspěch je o poctivé práci a ne politikaření.
Profesní dráha
Pracovní kariéru jsem začal jako učitel na základní, později na střední a vysoké škole na Mostecku. Posledních 15 let se věnuji řízení projektů a to v ziskových, neziskových nebo státních organizacích. Rukama mi prošly desítky regionálních projektů, se kterými jsem pracoval jako jejich zpracovatel, hodnotitel, administrátor či kontrolor. Od roku 2000 jsem řídil Euro Info Centrum, poradenskou organizaci zřízenou Evropskou komisí pro podporu podnikání v Ústeckém kraji. Od roku 2002 jsem vedl odbor podpory podnikání v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, od roku 2004 jsem byl ředitelem Oblastní charity Most, největší neziskové organizace v regionu. V letech 2007 až 2010 jsem se jako náměstek na Státním fondu životního prostředí podílel na úspěšném řízení Operačního programu Životní prostředí a programu Zelená úsporám – programech v té době oceňovaných institucemi EU i např. Světovou bankou. Poslední tři roky jsem se věnoval projektovému řízení v oblasti evropských dotací, mj. na Magistrátu hlavního města Prahy a Oblastní charity Most. Od února 2014 opět pracuji na Státním fondu životního prostředí jako ředitel sekce Národních programů. V roce 2012 se mi snad podařilo odstartovat cestu k nápravě v eurodotacích v Severozápadních Čechách (ROP Severozápad) a to za cenu mnoha ambivalentních zkušeností s médii, politiky i veřejnou správou. Za tuto a další aktivity jsem obdržel několik ocenění (Cena za odvahu, Cena Ď, nebo Cena za občanskou statečnost).