Veřejné poděkování aneb kdo jsi bez chyby, hoď kamenem aneb jak z kruhu ven (aktualizace)
16. 11. 2015 / Leo Steiner
Aktualizace článku z 12. 11. 2015
Dle sdělení medií paní Havlicová nakonec odmítla doznání a náhradu škody s odůvodněním, že se chce očistit. Je to její plné právo a já ji přeji, aby se jí to podařilo.
Je dobré rovněž přijmout i skutečnost, kterou mi sama osobně vyprávěla, kdy při odchodu ředitele Markvarta a jejího nástupu na jeho místo byla z jeho strany pod enormním tlakem, který dle jejího vyjádření byl za hranicí slušnosti.

Bohužel faktem ovšem je, že nátlaku ustoupila a neoprávněné drobně pomenšené "zlaté padáky" vyplatila. Důsledky svých všech rozhodnutí si musíme sami nést.   


Začátkem května 2012 bylo krásné letní počasí a já jsem se právě sešel na odpolední kávu ve své kanceláři na Úřadě ROP Severozápad se svoji kolegyní Janou Havlicovou. Poprvé jsem potkal paní Havlicovou někdy kolem roku 2005, kdy jsme jako charita první v republice požádaly o dotaci z nových strukturálních fondů na výstavbu a zprovoznění azylového domu pro matky s dětmi a dům napůl cesty v Oseku. Dům se postavil, bohužel je i nyní „plný až po střechu“, a dotaci jsme přes spoustu problémů získali. Dílem to bylo rovněž i díky vzorné spolupraci s finanční manažerkou krajského úřadu Janou Havlicovou, která tento dotační titul administrovala.
Popíjeli jsme kávu a paní Havlicová vyprávěla o nadšení lidí, kteří stáli při vzniku Úřadu ROP Severozápad. Bohužel po několika letech nadšení nejenom vyprchalo, ale nastoupila skepse, strach, zastrašování a rovněž masivní odchod lidí z tohoto Úřadu.
Bylo parné úterý 22. května 2012 a já jako člen Monitorovacího výboru ROP Severozápad vystupuji s ostrou kritikou fungování tohoto programu. Po mém vystoupení odcházím z Úřadu z ROP Severozápad, který na mne společně s Ústeckým krajem podávají trestní oznámení (zde) a já naopak podávám trestní oznámení na osoby zapojené do kmotromafiánských praktik. V těchto dnech pomalu končí před krajským soudem projednávání první skupiny obžalovaných, jehož součástí je i mé trestní oznámení, ve věci podvodného megalomanského projektu Propagace výsypek a rekultivovaných území (zde).Všechna trestní oznámení podána Úřadem, krajem nebo zesnulým kmotrem Houskou na mou osobu byla orgány činná v trestním řízení, odložena.
Když jsem 22. května 2012 odcházel z Monitorovacího výboru, tak mne zastavil na chodbě Jiří Červinka, který byl zástupcem ředitele Úřadu ROP Severozápad pana ředitele Markvarta a sdělil mi mezi čtyřma očima, že je moc rád, že jsem s touto kritikou programu na jednání monitorovacího výboru vystoupil. Přiznám se vám, byl jsem tímto jeho sdělením velmi zaskočen.
Na začátku roku 2014 v kauze ROP Severozápad padla další obžaloba a to ve věci tzv. zlatých padáků pro bývalé ředitele Úřadu ROP Severozápad (zde). Přiznám se, že jsem se jednak radoval, jelikož před soud mířila jedna z hlav místní kmotromafie, expředseda ROP Severozápad, exhejtman, exposlanec,exprimátor Jiří Šulc, sice za drobný prohřešek, ale přesto. Rovněž mi bylo ovšem i hořko, jelikož s ním k soudu mířila i paní Havlicová a pan Červinka.
Nejspíš paní Havlicová i Jiří Červinka udělali chybu, ale přiznejme si, že v jejich situaci a době nebylo vůbec lehké se této chybě vyhnout. Všichni jsme chybující a s pokorou bychom chybu měli přiznat, zkusit napravit a pokud možno neopakovat.
V těchto dnech se dozvídáme, že paní Jana Havlicová a Jiří Červinka jsou ochotny veřejně přiznat chybu v této věci a rovněž nést hmotnou odpovědnost za škody, které svoji chybou způsobili (zde). Dovolte mi, abychom touto formou paní Havlicové a panu Červinkovi poděkoval, napsal že si jejich rozhodnutí vážím a popřál jim v životě vše dobré.

PS: Před rokem jsem dostal cenu za odvahu a k ní slušnou finanční odměnu. Jak jsem veřejně mnohokrát prohlásil, o odměnu se rád podělím s těmi, kdo přispějí k zničení této dnešní choroby společnosti a zaženou do kouta tuto „krakatici“ (zde). Rovněž platí, že rád vypomůžu všem, co bude v mých silách, včetně Vás paní Jano i pane Jiří.
PPS: Pane Šulci, Koudo, Markvarte, Řebíčku, Nováku, Rittigu,Vaňhová,….pokora, přiznání, náprava,…. je cesta dlouhá a trnitá, ale ta pravá.