Nejdříve šok poté přání dárku k vánocům v podobě letošního hitu Obědů zdarma
06. 12. 2018 / Leo Steiner
Dílčím tématem, kterému se věnovala media a nyní i politici jsou „Obědy zdarma“. Před třemi týdny jsem se obrátil (zde) s prosbou na hejtmana Oldřicha Bubeníčka, aby se Ústecký kraj zapojil do Operačního programu potravinové a materiální pomoci administrovaného MPSV  a tím několik tisíc dětí v Ústeckém kraji v tíživé situaci dostaly možnost získat obědy zdarma.

Ačkoliv neexistoval jediný relevantní důvod nevstoupit do programu MPSV, tak mi nyní přišla odpověď, že Ústecký kraj své odmítavé stanovisko nehodlá měnit. Musím konstatovat, že jsem byl takovou odpovědí šokován. Po prostudování argumentace kraje, musím konstatovat, že je zcela založena na nepravdách, zavádějících úvahách a absolutní neochotě přiznat chybu.
Nevěříte? To je dobře, sami se přesvědčte, kde je jak pravda, tak rozum a srdce.

Odpověď kraje (ptal jsem se hejtmana, odpovídal mi ovšem nejspíš referent p. Lukáč) na moji prosbu, naleznete v příloze tohoto textu. Po podrobném prostudování argumentace kraje je bohužel nutné konstatovat následující nepravdy.
1.      Ústecký kraj hodlá významnou finanční částkou 900 tis. Kč přispět organizaci manželky miliardáře Tykače Women for Women s odůvodněním, že tato organizace v rámci jejího projektu Obědy zdarma poskytuje služby jiné cílové skupině. Toto není pravda. Cílové skupiny jsou shodné, pouze kritériem prokazatelnosti nároku dětí, je u projektu Women form Women čestné prohlášení rodičů těchto dětí a dílčí jejich prověření. U programu MPSV s ohledem na nutnost objektivní prokazatelnosti a tím minimalizace zneužití veřejných prostředků (je vždy a všude základní podmínkou všech dotačních programů ČR i EU), hmotná nouze, definovaná naší legislativou, rodin těchto dětí. Z výše uvedeného je zřejmé, že s rizikem nižší prokazatelnosti má program Women fo Women potencionálně širší cílovou skupinu, ale ne jinou.
2.       Ústecký kraj nepravdivě tvrdí, že kraje mají s programem negativní zkušenost. Na základě dostupných informací a ověření, lze k dnešnímu dni konstatovat, že to je rovněž nepravda, což mimochodem i dokládá, že 2/3 krajů se do programu aktivně a úspěšně opakovaně zapojily.
3.       Ústecký kraj z důvodu špatné znalosti podmínek programu MPSV či záměrně nepravdivě tvrdí, že důvodem jeho nezapojení je neflexibilita programu MPSV, která spočívá v tom, že podmínkou zařazení dítěte do programu je tzv. tříměsíční rozhodné období (aspoň 3 měsíce musí být rodina zařazena v hmotné nouzi). Je to lež, tato podmínka již neplatí. Více zde.  
4.       Ústecký kraj nepravdivě tvrdí, že program MPSV je komplikovaný a dokládá to v oblasti jeho vyúčtování. Opět zavádějící informace. Každá škola, a to bez ohledu na zapojení do projektu, musí ve svém vnitřním předpise stanovit podmínky pro odhlašování stravy. Pokud má i tzv. doplňkovou činnost může i v případě, že rodiče obědy neodhlašují, požadovat plnou úhradu. Jinak to nelze.  Vymáhání nedoplatků je celorepublikový problém, který ale s projektem nijak nesouvisí. Projekt MPSV je ještě tak mírný, že umožňuje v případě, kdy je oběd uvařen, ale neodhlášen, jej vykázat jako odebraný. Dále nevidím sebemenší důvod, proč by si rodiče neměli platit čipy? Je to otázka cca 100 Kč. Administrace tohoto dotačního programu je naprosto standardní, což si mohu díky své téměř 20 leté praxi v oboru prohlásit.
5.       Ústecký kraj rovněž zavádějícím způsobem argumentuje, tzv. migrací rodin. Významnou výhodou programu MPSV je, že veškerou administraci za rodiče převezme drobným dílem kraj a významný dílem škola. Systém školního stravování funguje na určitém principu, a to, že rodiče hradí potraviny spotřebované na školní stravování dle finančního normativu daného vyhláškou. Jak jinak by bylo možné uhradit stravování, když by se nezapojila škola? Projekt v tomto případě pouze zastupuje rodiče v placení, nic jiného se nemění. Jak by mohl člověk čerpat výhody a nic pro to neudělat? I v případě WOmen for Women, musí rodič podepsat spousty papírů…..I tam je podmínka, že škola projeví zájem. Migrace – pokud bude zapojena většina škol v daném městě, tak nevidím v případě stěhování problém. Pokud ne, tak je to možná jeden z důvodů, proč by si třeba rodiče dětí mohli rozmyslet, že v tom místě zůstanou a dítě tak nebude často měnit školní prostředí. To také dětem z hlediska vývoje moc neprospívá.
6.       Ústecký kraj nepravdivě argumentuje nesystémovostí programu MPSV a to dokládá rizikem jeho nepokračování. Jednak samozřejmě platí, že stejné riziko a jak dále konstatujeme i větší, je u programu Women for Women. Na základě ověření přímo u kompetentních programu MPSV, nejlépe u FEAD v Bruselu, lze věrohodně prokázat, že Evropská komise hodlá v tomto programu pokračovat a ba co více, program MPSV je uváděn jako vzorový (viz. str. 13 v příloze uvedeného dokumentu 4th Thematic FEAD dossier).  

Pojďme nyní ovšem aspoň v krátkosti přikročit od lží a zavádějících informací k podstatnému a to k prokazatelným přínosům programu MPSV.
1.       Díky zapojení Ústeckého kraje do programu MPSV by došlo k výraznému (několikanásobnému) rozšíření obědů zdarma pro děti v Ústeckém kraji (nyní v rámci projektu Women for Women něco málo přes 800 dětí z Ústeckého kraje má obědy zdarma po zapojení do programu do MPSV více jak 3 000 tisíce dětí nacházející se v tíživé situaci.
2.       Program MPSV je 100% dotován (85% EU, 15% statní rozpočet), tzn. finanční náklady Ústeckého kraje, by na rozdíl od programu Women for Women byly nulové (partneři projektu – školy můžou získat dokonce dotaci ve výši 5% na administraci s tím spojenou).
3.       O přínosech projektu (nevyčlenění z kolektivu, hodnotná strava, zlepšení fyzické i psychické kondice dětí, lepší prospěch a docházka, nulová zneužitelnost této dotace, apod.) nikdo nepochybuje, proto možná i právě nyní Vláda ČR navrhuje pro školní rok 2020 obědy zdarma pro všechny děti MŠ a ZŠ nižšího stupně. Nebudu zde polemizovat o tom, zda plošně je v souladu, jak s potřebou (obědy zdarma budou mít děti i z bohatých rodin) a zda na to ČR má finanční prostředky, které by zde prioritně vyčlenila.   

Na závěr mi dovolte, abych vyslovil poděkování za finanční podporu programu Women for Women, který je dobrým program a bohužel žádoucím programem v našem kraji.

Zároveň mi dovolte, abych v dnešní  mimořádné době adventní požádal všechny zainteresované (krajské zastupitele, úředníky kraje, školy, neziskové organizace, apod.), aby udělali maximum možného proto, aby Ústecký kraj co nejdříve vstoupil do programu MPSV a společně s podporou organizace Women form Women dal významným vánoční dárek tisícům dětí z našeho kraje.

Krásné a požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok.