Žádost dle 106 aneb budou platit viníci? Po roce díl třetí.
19. 05. 2019 / Leo Steiner
Vážený pane hejtmane Oldřichu Bubeníčku,

dovolte mi, abych v návaznosti na můj dotaz ze dne 22. 10. 2018 položený v diskusi na jednání krajského zastupitelstva Vás požádal o srozumitelné a jasné vyjádření k mému dotazu.

Můj dotaz:
Pane Bubeníčku, opakovaně jste veřejně prohlásil, že Ústecký kraj začne aktivně vymáhat škody od viníků v kauze ROP Severozápad až po vynesení pravomocných rozsudků. Ačkoliv takové Vaše vyjádření v kontextu zejména odůvodnění nemá legislativní ani věcnou podporu (škody lze vymáhat od viníků, aniž by byl spáchán trestný čin či dokonce až poté, co byl případně vynesen pravomocně odsuzující rozsudek), tak jsem takovou odpověď a zdůvodnění já a občané kraje s nevolí respektovali.

Dovolte mi, abych Vám opětovně připomenul, že v této rozsáhlé kauze s vysoce pravděpodobnými miliardovými škodami, již padly pro dvě organizované skupiny dva pravomocné, odsuzující rozsudky (První kauza byla kolem exředitele p. Kušnierze a jeho vymahačské skupiny provizí z dotovaných projektů (2014) a druhá kauza je kolem exnáměstka kraje p. Koudy a jeho organizované skupiny související s netransparentním a klientelistickým hodnocením projektů (2017)).

Dovolte mi rovněž poznamenat, že ve všech jak výše uvedených ukončených kauzách, tak aktuálně probíhajících (kauza kolem exhejtmana p. Šulce a ex/ředitelů Úřadu ROP Severozápad ve věci „zlatých padáků“ (aktuálně nepravomocné rozsudky) a největší kauzy 27 obviněných vrcholných politických představitelů Ústeckého a Karlovarského kraje (exhejtmanka pí. Vaňhová, exhejtman p. Novotný,…) podnikatelé (p. Novák, Ježek, Pánik,…)), orgány činné v trestním řízení stanovily možné miliardové škody způsobené těmito organizovanými skupinami (v posledním jmenovaném případě ji stanovily na 14 mld. Kč).

Na základě výše uvedených prokazatelných skutečností a zejména na základě Vašeho opakovaného veřejného slibu se tudíž ptám, jaké aktivní kroky učinil Ústeckým kraj ve věci vymáhání výše uvedených miliardových škod od viníků a jaké kroky plánuje učinit?

S ohledem na lhůty dané v platné legislativě v této věci (promlčecí lhůty a další podmínky), děkuji Vám za obsáhlou a rychlou odpověď a zejména aktivity Ústeckého kraje, který se chová určitě jako řádný hospodář a proto v této věci podniká a podnikat bude patřičné a legislativou povinné kroky.S pozdravem


Leo Steiner