Žádost dle 106 aneb budou platit viníci?
22. 12. 2017 / Leo Steiner
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
           
 Ve Smolnici dne 18. 12. 2017
 

 
Vážený pane hejtmane,
 
dovolte mi, abych v návaznosti na korespondenci s Vámi a mé vystoupení s diskusí na krajském zastupitelstvu v červnu letošního roku ve věci vymáhání škod od viníků v kauze ROP Severozápad Vám položil dle zákona 106/1999 Sb. otevřenou formou tyto jednoduché dotazy.
 
1) Začal již Ústecký kraj či jeho organizace (KZ, a.s., SÚS, apod.) aktivně vymáhat prokazatelně vzniklé stamiliónové škody od viníků v kauze ROP Severozápad?
a) Pokud ano, jaký je aktuální stav, kolik peněz se podařilo již vymoci?
b) Pokud ne, prosím o zaslání kvalitní analýzy na základě, které nebylo přikročeno Ústeckým krajem k vymáhání škod a kraj tím v této věci jedná v rozporu s platnou legislativou.
2) Připojí se Ústecký kraj či jeho organizace jako poškozený v poslední části kauzy 26 obviněných, kde policie vyčíslila škody bezmála 14 mld. Kč?  

 
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim blízkým popřál krásný advent a úspěšný nový rok, který bude ve znamení poctivé odvahy. 
 

S úctou
 

Leo Steiner
trvale bytem: č.p. 221, 439 14 Smolnice
email: leosteineruk@gmail.com