Krajská zdravotní (správně občan kraje) platí a platí a ....
11. 10. 2017 / Leo Steiner
Před letošními prázdninami jsem obdržel žalobu na mou osobu od největší krajské firmy a to Krajské zdravotní, a.s. (zde). Moje odpověď na tuto žalobu byla, že nebudu lhát a proto není možné, abych se této firmě (100% vlastněné Ústeckým krajem) omluvil, jelikož všechna má tvrzení jsou pravdivá (zde).
Dnes si dovolím přiložit aktualizovaný účet za chyby a podvody v této firmě, řízené naší krajskou vládou. Od měsíce června letošního roku se opět pokutový účet rozrostl a to v projektech podpořených z dotací o částku 38.946.601,- Kč (pokuta Masarykova nemocnice - Modernizace a obnova přístrojového vybavení spec. pracovišť - dotace Integrovaný operační program) a o pokuty Antimonopolního úřadu za pochybení při veřejných zakázkách o částku 548.000,-Kč. K tématu nalezneme tento aktuální článek "Konec sporů. Stomilionová pokuta pro Krajskou zdravotní za předražené nemocniční přístroje platí" a rovněž odpovědi této firmy na mé dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informací (níže v přílohách).

Dle mne dnes dostupných informací je výše aktuálního účtu za pokuty KZ, a.s. v oblasti mou osobou sledovaných dotačních EU projektech (existují samozřejmě i jiné) následující:
1) pokuty v dotačních projektech: 146.939.991,- Kč
2) pokuty Antimonopolního úřadu: 848.000,- Kč

No a jaká je reakce vlastníka společnosti, tzn. vedení Ústeckého kraje? Neměnná! Zde se může přesvědčit.  

Takže občané připravte si peněženky, velké škody v našem kraji nebudou platit viníci, ale my.