Komunista a omluva?
17. 07. 2017 / Leo Steiner
Otevřeným dopisem (zde) a poté na krajském zastupitelstvu (zde) jsem se soudruha hejtmana Oldřicha Bubeníčka zeptal: „Vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych v návaznosti na vynesení dalšího pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2017 v další kauze ROP Severozápad, jehož součástí bylo rovněž mé trestní oznámení podané 28. 5. 2012 ve věci netransparentního výběru projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ (Příloha 1), Vás požádal o zodpovězení následujících otázek:
1.     Ústecký kraj prostřednictvím hejtmanky Jany Vaňhové na mne dne 24. 5. 2012 podal trestní oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy. Pouze připomínám známou skutečnost, že toto, stejně jako všechna další trestní oznámení na mou osobu, byla bezprostředně odložena. Dovolte mi, abych v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy se Vás zeptal, jako statutárního zástupce Ústeckého kraje, zda se mi jménem Ústeckého kraje omluvíte a jakou to bude formou?“
 

Minulý týden mi dopisem soudruh hejtman Oldřich Bubeníček odpovídá: „Pod bodem jedna se mne poprvé tážete na to, zda se Vám omluvím za trestní oznámení, které podala dne 24. 5. 2012 má předchůdkyně ve funkci hejtmana, paní Jana Vaňhová. Mimochodem, paní Janu Vaňhovou jste měl možnost o omluvu požádat dříve, např. na některém z jednání zastupitelstva, kdy jste opakovaně její a jejích kolegů hodnotil. Neučinil jste tak a já nechápu, proč se na toto tážete po uplynutí 5 let? Nemám v úmyslu se Vám jakkoliv omlouvat. Jak jsem z prověření dokumentů, týkajících se dříve podaného trestního oznámení, zjistil, tak toto bylo zpracováno renomovanou odbornicí na trestní právo, Mgr. Marií Benešovou, která měla k dispozici veškeré podkladové materiály a jako zcela odpovědná advokátka poskytla mé předchůdkyni v tomto směru právní služby, na které se tehdejší hejtmanka plně spolehla.“