„Platit musíš Ty občane a ne viníci“, říká soudruh hejtman Bubeníček.
20. 05. 2017 / Leo Steiner
Po více jak pěti letech, pravomocném odsouzení více jak 10 lidí, dalším obvinění téměř 30 vysoce postavených osob z politického spektra si již nikdo neodváží tvrdit, že se nic nestalo, případně že se jedná o selhání jedince.   
Je zřejmě, že rozkrádání eurodotací na Severozápadě se zapíše nejenom do místních dějin, ale i dějin EU. Orgány činné v trestním řízení kvalifikuji tento zločin jako zločin spáchaný organizovanou skupinou a škody, které tato skupiny způsobila, kvalifikují na 14 miliard korun.
Když už bylo výše uvedené zřejmé, tak více jak 11 tis. občanů Ústeckého kraje vzneslo v rámci přípravy prvního krajského referenda legitimní a legální požadavek, aby vzniklé mnohamiliardové škody hradil viník a ne daňový poplatník. Vedení Ústeckého kraje se urputně tomuto požadavku bránilo, ale nakonec v předposlední kauze v roce 2013 se díky tomuto občanskému nátlaku připojilo jako poškozený a požadovalo náhradu 600 mil. Kč, které Ústecký kraj = občan kraje, musel jako pokutu za netransparentní fungování tohoto dotačního programu zaplatit.
Jaký je po 4 letech v této věci aktuální stav? K dnešnímu dni se z mnohamiliardových škod současnému vedení kraje podařilo vymoci 0,- Kč. Jsme si vědomi, že se jedná o běh na dlouhou trať, proto jsme se opět rozhodli prověřit, jak vedení kraje je v této věci aktivní. Důvod je celkem prostý, promlčecí doba běží a viníci nakradené majetky před trestem ukrývají. Na začátku května jsem poslali v této věci otevřený dopis ( http://www.leosteiner.cz/aktuality-103-otevreny-dopis-Usteckemu-kraji ), na který jsme zatím nedostali odpověď. Současně jsme před několika dny požádali vedení kraje, aby na příští Zastupitelstvo Ústeckého kraje zařadilo bod programu, který by se tomuto tématu věnoval. Dne 19. května nám přišla odpověď, že vedení kraje nemá zájem a pokud občane ty ho máš, tak si koukej sesbírat 1 000 podpisů pod tento požadavek. Před 5 lety jsme tak učinili a tehdejší vedení kraje (nyní je stejné pouze doplněné o extrémisty a populisty), tak pod nátlakem učinilo, ale v rámci projednávání tohoto bodu byl učiněn závěr, že neznají viníka, že dokud nebude nikdo odsouzen, tak nic dělat nebudou. Taktika, necháme to vyhnít, občané zapomenou.
Ačkoliv argumentace vedení kraje je záměrně lživá (prokazatelné škody lze vymáhat nejenom od osob odsouzených), tak jaká je situace nyní? Před 3 měsíci jsme se dle zákona 106 zeptali, jak probíhá vymáhání menších a snáze vymahatelných škod. Mezi tyto škody lze zařadit pokuty na jednotlivých dotačních projektech za konkrétní pochybení, konkrétních osob či firem a pokuty Antimonopolního úřadu. V odpovědi jsme se dozvěděli, že projektové škody činí více jak 327 mil. a pokuty Antimonopolního úřadu 350 tis. Kč. Podstatnou informací bylo, že i zde vedení kraje vymohlo 0,- Kč a zejména, že ani zde žádnou aktivitu nevyvíjí.
Možná se ptáte stejně jako my, proč? Připomeňme známou skutečnost, že do podvodů byli zapojeni lidé, kteří byli významnými členy ODS, ČSSD a nově se chystá obvinění i lidí z KSČM. Připomeňme rovněž, že jsou důvodná podezření, že do těchto machinací byly zapojeny sami tyto strany. Z této selské logiky je zřejmé, že v tomto případě viníci těchto škod jsou stále u moci a že jsou si dobře vědomi, že vymáhání těchto škod je dle zákona pouze v jejich pravomoci a ne občana, který je zde pouze poplatníkem.
Zkusíme již nyní něco změnit, nečekat na volby a již stávající politiky přinutit k tomu, aby zde platilo, že „Platit musí viníci“? Pokud si myslíte, že to má cenu, že není dobré rezignovat a nebo pouze v hospodě či na FB nadávat, tak se nám přihlašte na mail: leomost2@seznam.cz. Práce a nápadů je spousty J.
 

Děkujeme předem za podporu a těšíme se na spolupráci.
 

Leo Steiner
zmocněnec prvního krajské referenda Platit musí viníci
   
 

arrow arrow
/